84% Nederlanders maakt (zeer) zwakke wachtwoorden aan

Nederlanders gaan onveilig om met wachtwoorden en het delen van persoonsgegevens op internet, zo stelt het Kenniscentrum voor Psychologie en Economisch Gedrag dat in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid die hier onderzoek naar uitvoerde. Hieruit blijkt dat 84 % van de Nederlanders (zeer) zwakke wachtwoorden aanmaakt, 22 % gebruikt aangemaakte wachtwoorden ook voor andere accounts. Op het moment dat gebruikers meer informatie over zelfeffectiviteit ontvangen, al dan niet in combinatie
met informatie over de ernst van risico’s, delen ze minder niet-verplichte persoonsgegevens.