Nederlandse digitale identiteitskaart wettelijk nog niet mogelijk

Follow the Money kwam eind vorig jaar met een artikel dat grote techbedrijven en overheden de komst van een nieuwe, digitale identiteit voor iedereen promoten en daarbij meeliften op de coronacrisis. Experts waarschuwden daarbij voor vergaande gevolgen, zoals toename van surveillance waartegen we ons moeten verzetten. Van Huffelen geeft aan: “De kern is dat ik wil bouwen aan vertrouwen in de digitale wereld door een betrouwbare digitale identiteit infrastructuur in te richten. Winst van private partijen zal hierbij geen doel zijn. Invloed vergaren door middel van dataverzameling bij het gebruik van digitale identiteitsmiddelen is voor zowel overheden als private partijen volgens de voorgestelde wetgeving niet toegestaan”.