Bijna 20% Amsterdammers slachtoffer cybercrime

Onderzoek onder 15908 Amsterdammers geeft aan dat 18% aan slachtoffer te zijn geworden van een of meerdere vormen van online criminaliteit, bijvoorbeeld van hacken, phishing of shamesexting. Vooral hoogopgeleiden werden vaker slachtoffer in vergelijking met lager opgeleiden. 65-plussers gaven aan minder vaak slachtoffer te worden dan Amsterdammers die jonger zijn, al verschilt dit wel per vorm van online criminaliteit. Van de Amsterdammers die in 2021 aangaven slachtoffer te zijn geworden, heeft 44% een keer of vaker melding hiervan gemaakt en 15% heeft aangifte gedaan. In 2021 werden in Amsterdam 1.224 gevallen van cybercrime geregistreerd.