Veilige Login
op locatie

Wachtwoord- en Single Sign-On Management met Sterke Authenticatie

Sterk beveiligde inlogoplossingen op locatie

ID Control on-premise oplossingen beveiligen extranetsites, webapplicaties, online portals, forums en andere webgebaseerde systemen op een efficiënte en kosteneffectieve manier - zonder de overheadkosten die gewoonlijk gepaard gaan met de implementatie en het onderhoud van wachtwoordbeheer, Single Sign-On en tweefactorauthenticatieoplossing.

ID Control Solutions zijn een multi-factor authenticatie (MFA), wachtwoord en Single Sign-On (SSO) beheerplatform: implementatie- en onderhoudstaken worden beheerd door ID Control partners.

Het ID Control On-Premise platform en systeem bundelt de volgende technieken die ook los te bestellen zijn:

1. Multi-factor authenticatie (MFA);
2. Single sign-on (SSO);
3. Wachtwoord management.

ID Control On-premise Solutions worden als volledig self-hosted model aan de klant aangeboden, waarbij ID Control samen met haar kanaalpartners het installatie- en onderhoudsproces verzorgt.